Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého (pred COOP Jednota a zdravotným strediskom)


28. 2. 2020 11:23

Názov zákazky: „Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého (pred COOP Jednota a zdravotným strediskom)“ – vypracovanie projektovej dokumentácie
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

Celý dokument:

Prílohy: