Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q. 2012


18. 7. 2012 07:39

V termíne od 01.04.2012 do 30.06.2012 bolo vykonaných 18 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

celý dokument (oprava): ico_doc_46

pôvodný dokument :