Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q. 2012


10. 10. 2012 16:11

V termíne od 01.07.2012 do 30.09.2012 bolo vykonaných 16 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

celý dokument (oprava): ico_doc_46

pôvodný dokument: