SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2011


20. 2. 2012 08:23

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2011    

v zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

 V termíne od 01.10.2011 do 31.12.2011 bolo vykonaných 15 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

Celá súhrnná správa: ico_doc_46