Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2012


8. 1. 2013 14:03

V termíne od 01.10.2012 do 31.12.2012 bolo vykonaných 24 zákaziek s nízkou hodnotou s cenami  vyššími  ako 1 000 €.

celý dokument  (oprava): ico_doc_46

pôvodný dokument: