Verejná výzva na predkladanie cenových ponúk- mobilný operátor


5. 1. 2012 15:14

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
  
   Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Iveta Krajčíková                    
   Telefón: 046/5179601
   Elektronická pošta: iveta.krajcikova@prievidza.sk
 Kontaktná osoba pre veci technické : JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.
   Telefón: 046/5179105
   Elektronická pošta : zastupcaprimatora@prievidza.sk
   Internetová adresa: www.prievidza.sk
 
2. Predmet zákazky
    Zákazka na poskytnutie služby.
    Kategória služby 5 – Telekomunikačné služby
 

celý dokument : ico_doc_46