Výzva energetický certifikát


6. 2. 2013 07:45

Energetický certifikát objektu „Mestský dom – Námestie slobody č.16, 971 01 Prievidza“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 
Termín dodania: do 28.2.2013.

celý dokument ico_doc_46