Výzva kancelársky papier II. Q 2013


23. 4. 2013 14:55

Názov zákazky: „Kancelársky papier – 2. štvrťrok 2013“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:    
- Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad
- Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
- Mestský úrad, Oddelenie výstavby a ŽP (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. posch.
- Mestský úrad, Oddelenie stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. posch.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46