Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť


20. 8. 2018 17:17

Názov zákazky: „Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

celý dokument: