Výzva na predklaanie cenových ponúk - Detské ihrisko - Športová ulica


24. 7. 2015 09:33

Názov zákazky : „ Detské ihrisko – lokalita VI. – Športová ulica“.
Druh zákazky :   zákazka na dodanie tovaru a  uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupná na trhu
Miesto dodania:  Športová ulica v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_doc_46

Zmluva o dielo:

príloha č. 1:ico_xls_46

príloha č. 2:ico_pdf_46