Výzva na predkladanie cenový ponúk - osvetlenie v MŠ


6. 5. 2013 15:51

Názov zákazky: „Modernizácia osvetlenia v triedach MŠ Benického a MŠ Krmana v Prievidzi“
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Miesta realizácie:     Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, Prievidza
Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza
Na realizáciu predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

celý dokument:ico_doc_46