Výzva na predkladanie cenových ponúk - atramenty


16. 4. 2014 12:36

Názov zákazky : „Nákup atramentov do tlačiarní“
Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46