Výzva na predkladanie cenových ponúk- bleskozvody


22. 9. 2011 10:12

Názov zákazky : Vykonanie revízie bleskozvodovej sústavy a revízie elektroinštalácie v Materských školách v Prievidzi a rekreačnej chaty Mraznica vo Veľkej Lehôtke.

celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46