Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace a dezinfekčné prostriedky 3. štvrťrok


23. 7. 2013 09:13

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 3. štvrťrok“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:    
Mestský úrad, Odd. hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi - adresy a množstvá podľa prílohy č. 2
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46