Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko – lokalita VIII. –Ulica I. Bukovčana


22. 4. 2016 10:10

Názov zákazky : „ Detské ihrisko – lokalita VIII. –Ulica I. Bukovčana“.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru a  uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupná na trhu
Miesto dodania: Ulica I. Bukovčana
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky

ico_pdf_46

Príloha

Návrh zmluvy o dielo