Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodávka zemného plynu


2. 10. 2012 12:26

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
2.1 Názov zákazky : „Dodávka zemného plynu“.
2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesto dodania: mesto Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

Celý dokument:ico_doc_46