Výzva na predkladanie cenových ponúk - Drobné opravy elektrických zásuviek, vypínačov, osvetlenia v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza


5. 1. 2012 15:23

Predmet zákazky a typ zmluvy

Názov zákazky: „Drobné opravy elektrických zásuviek, vypínačov, osvetlenia v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza.“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby.

Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza.

Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých materských škôl.

celý dokument : ico_doc_46