Výzva na predkladanie cenových ponúk - Geodetické práce pre mesto Prievidza


19. 2. 2015 14:01

Názov zákazky: „Geodetické práce pre mesto Prievidza“.          
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky budú priebežne vystavené objednávky.

celý dokument: ico_doc_46