Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok 2012


20. 2. 2012 08:26

Predmet zákazky a typ zmluvy

            Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok 2012“

            Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

            Miesta dodania:     Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza

     Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza

            Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva

            Predávajúci tovar doručí v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.

Celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46