Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok


1. 2. 2013 13:08

Predmetom zákazky je dodanie hygienických prostriedkov – mydiel, krémov, náplní do dávkovačov mydla, papierových utierok a toaletného papiera v súlade s popisom uvedeným v prílohe tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené miesta dodania, s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa.

Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkami na ocenenie predmetu obstarávania, ktoré tvoria prílohu výzvy, v členení podľa miest dodania.

Celá výzva
ico_doc_46