Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky – 3. štvrťrok 2012


18. 7. 2012 07:34

Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 3. štvrťrok 2012“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza.
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Predávajúci tovar doručí v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.

celý dokument: ico_doc_46