Výzva na predkladanie cenových ponúk - hygienicke prostriedky 3. štvrťrok


24. 7. 2013 07:30

Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 3. štvrťrok“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:    
Mestský úrad, Odd. hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46