Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky IV. kvartál 2012


31. 10. 2012 11:55

2.1 Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 4. štvrťrok 2012“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesta dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza, Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
2.5 Doručenie tovaru v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve

Celý dokument ico_doc_46