Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky


5. 4. 2012 11:34

Predmet zákazky a typ zmluvy
            Názov zákazky: „Hygienické prostriedky pre MŠ a ŠJ pri MŠ zriadené mestom Prievidza“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi a Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi podľa bodu 3.2 tejto výzvy.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46