Výzva na predkladanie cenových ponúk - Internet pre Mestský úrad


8. 4. 2014 08:22

Názov zákazky: „Internet pre Mestský úrad“.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_pdf_46