Výzva na predkladanie cenových ponúk: Kalendár mesta Prievidza 2020


4. 9. 2019 15:14

Názov zákazky : „Kalendár mesta Prievidza 2020“        
Druh zákazky: zákazky na poskytnutie služby     
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:

návrh zmluvy:

príloha: