Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kalibrované digitálne teplomery a vlhkomery


3. 7. 2012 07:46

Predmet zákazky a typ zmluvy.


Názov zákazky:„Kalibrované digitálne teplomery a vlhkomery pre školské jedálne pri materských školách zriadených mestom Prievidza“

Druh zákazky:ZNH – zákazka na dodanie tovaru

Miesta dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená kúpna zmluva.

Celý dokument : ico_doc_46