Výzva na predkladanie cenových ponúk- kancelárske potreby 1Q


29. 1. 2013 08:38

Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 1. štvrťrok“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza

celý dokument ico_doc_46