Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kancelárske potreby 2. štvrťrok


16. 4. 2014 11:08

Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 2. štvrťrok 2014“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:  

Mestský úrad, odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie 
Mestský úrad, odd.výstavby a ŽP, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. poschodie 
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46