Výzva na predkladanie cenových ponúk - kancelársky papier


23. 1. 2013 11:53

Názov zákazky: „Kancelársky papier“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

celý dokument ico_doc_46