Výzva na predkladanie cenových ponúk -- kuchynské sporáky


10. 1. 2014 12:38

Názov zákazky:     „Veľkokuchynské zariadenia - sporáky“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01  Prievidza
ŠJ pri MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/10 , 971 01  Prievidza
ŠJ pri MŠ, Ulica J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza
2.4    Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

celý dokument:ico_doc_46

zmluva: