Výzva na predkladanie cenových ponúk - Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza


5. 1. 2012 15:32

 2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                

      2.1 Názov zákazky : „ Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“.

      2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na poskytnutie služby

      2.3 Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza.

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa požiadaviek jednotlivých materských škôl. 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,-€ na rok

celý dokument : ico_doc_46