Výzva na predkladanie cenových ponúk: Modernizácia telefónnej ústredne


27. 11. 2012 08:53

Názov zákazky: Modernizácia telefónnej ústredne“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 

celý dokument ico_doc_46