Výzva na predkladanie cenových ponúk - nákup bielizne pre MŠ


7. 4. 2014 14:48

Názov: „Nákup detskej bielizne pre materské školy“
Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je spotrebný materiál - detské uteráky a detská posteľná súprava do materských škôl zriadených mestom Prievidza. Dodávky – rozvoz tovaru je potrebné realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi.

celý dokument: ico_doc_46

príloha: