Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup parkových lavičiek


15. 5. 2012 11:19

      Predmet zákazky a typ zmluvy
            Názov zákazky: „Nákup parkových lavičiek“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: Futbalový štadión Prievidza, Športová 39, 971 01 Prievidza
            Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46