Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup plastových dosiek na opravu parkových lavičiek


2. 10. 2012 12:40

Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: „Nákup plastových dosiek na opravu parkových lavičiek“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý článok: ico_doc_46