Výzva na predkladanie cenových ponúk - nákup učebných pomôcok pre MŠ 2014


20. 3. 2014 10:28

2.1 Názov: „Nákup spotrebného materiálu – učebné pomôcky pre MŠ rok 2014“
2.2 Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky sú učebné pomôcky – spotrebný materiál na vyučovanie predškolákov v materských školách zriadených mestom Prievidza. Dodávky – rozvoz tovaru je potrebné realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi. Špecifikácia predmetu obstarávania je v prílohe č.1

celý dokument: ico_doc_46