Výzva na predkladanie cenových ponúk - Odborné prehliadky elektroinštalácií (MŠ Benického, MŠ Krmana) a bleskozvodov (MŠ Cyrila, MŠ Gorkého, MŠ Krmana, MŠ Mišúta)


9. 9. 2019 11:15

Názov zákazky: „Odborné prehliadky elektroinštalácií  (MŠ Benického, MŠ Krmana) a bleskozvodov (MŠ Cyrila, MŠ Gorkého, MŠ Krmana, MŠ Mišúta). 
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesta dodania: materské školy v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.3.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú na každú revíziu osobitne vystavené objednávky.

celý dokument: