Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava prekážkového vybavenia - výbeh pre psov VVO č. 3


12. 11. 2021 10:20

Názov zákazky: „Oprava prekážkového vybavenia - výbeh pre psov VVO č. 3“
Miesto dodania: Nábrežná ulica, Prievidza
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka

prílohy: