Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava spevnenej plochy na Ulici V. Benedikta


2. 6. 2015 15:24

Názov zákazky: „Oprava spevnenej plochy na Ulici V. Benedikta“.
Druh zákazky:   zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  Ulica V. Benedikta v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

príloha č.1:

príloha č. 2:

príloha č.3:ico_pdf_46

Situácia :