Výzva na predkladanie cenových ponúk - optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza


8. 4. 2014 08:09

Daná požiadavka na prieskum trhu bola zrušená, vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré neboli známe pred vyhlásením požiadavky.

celý dokument:ico_pdf_46

zmluva o poskytnutí služby: