Výzva na predkladanie cenových ponúk- plastové vrecia IBV


13. 1. 2012 11:10

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu pre vrecový systém zberu v IBV v meste Prievidza.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46