Výzva na predkladanie cenových ponúk- Poskytovanie služieb v oblasti geodetických prác


7. 12. 2011 07:56

Predmet zákazky a typ zmluvy
            Názov zákazky: „Poskytovanie služieb v oblasti geodetických prác“
            Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
            Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi
            Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
            Doba, na ktorú má byť zmluva uzavretá: dva roky - 2012, 2013 (do vyčerpania sumy 10 000,00€ bez DPH).

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46