Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poskytovanie služieb v oblasti vyhotovenia odborných a znaleckých posudkov


7. 12. 2011 08:05

Predmet zákazky a typ zmluvy

            Názov zákazky: „Poskytovanie služieb v oblasti vyhotovenia odborných a znaleckých posudkov“

            Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby

            Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi

            Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

            Doba, na ktorú má byť zmluva uzavretá: dva roky - 2012, 2013 (do vyčerpania sumy 10 000,00€ bez DPH).

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46