VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK- Profesionálna priemyselná vysokootáčková pračka


15. 8. 2011 14:49

Verejné obstarávanie.

Verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Miesto uskutočnenia uloženia: Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, Prievidza -  priestory práčovne.

ico_pdf_46