Výzva na predkladanie cenových ponúk - Projektová dokumentácia na „ Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi“


31. 5. 2012 08:37

Predmet zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky : „ Projektová dokumentácia na „ Rozšírenie cintorína sektor J na Mariánskej ulici v Prievidzi“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46