Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reklamné služby-zabezpečenie platenej inzercie


18. 2. 2019 09:52

Názov zákazky : „Reklamné služby – zabezpečenie platenej inzercie“        
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytovaní reklamných služieb a následne vystavené objednávky..      
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO : 34 000,00 € bez DPH

celý dokument:

návrh zmluvy: