Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – štúdia


23. 10. 2014 14:22

Názov zákazky : „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi - štúdia".
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument:ico_pdf_46

správa z obhliadky:

smernica UEFA:

Zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha č. 1:

príloha č. 2:

príloha č. 3:

príloha č. 4: