Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia sociálnych zariaden


17. 5. 2016 14:22

Názov zákazky: „MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 – rekonštrukcia sociálnych zariadení“
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
Miesto dodania: MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 26.240 € bez DPH

celý dokument: ico_pdf_46

prílohy: ts_46