Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova: výkon stavebného dozoru


25. 6. 2018 14:56

Názov zákazky : „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova: výkon stavebného dozoru“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

prílohy 1:

prílohy 2: